22 EKİM 2019 TARİHLİ VE 30926 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

22 Ekim 2019 Tarihli ve 30926 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
22 Ekim 2019 07:27

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

— Muğla Bodrum Torba ve Çevresi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1671)

— Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1672)

— Göreme Vadisi ve Çevresindeki Alanın Milli Park Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 30/10/1986 Tarihli ve 86/11135 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1673)

— Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 120.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1674)

— Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1675)

— Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1676)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

–– Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136)

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2019 Tarihli ve 2015/4787 Başvuru Numaralı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 25/9/2019 Tarihli ve 2016/71110 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/10/2019 Tarihli ve 8878 Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

sendikahaberleri.net
Bu haberin tüm hakları sendikahaberleri.net'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

SENDİKA HABERLERİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #