SON EKLENENLER

Memurlar Belediye Şirketlerine Geçici Görevlendirilebilirler mi?

Memurların belediye şirketlerinde geçici görevlendirilmeleri 657/Ek 8, 375/Ek 25, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği ve Sayıştay Kararı doğrultusunda mümkün olmadığı görülmektedir.
29 Kasım 2023 13:47

Belediyeler kamu tüzel kişiliğine, belediye şirketleri ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan özel hukuk tüzel kişiliklerine haiz kurumlardır.

Memurların geçici görevlendirilmeleri başta ve genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı Ek 8'inci maddesi kapsamında yapılmaktadır. Bu madde gereği memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilmektedir.

Bu görevlendirme maddesi dışında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "kurumlar arası geçici görevlendirme" başlıklı ek 25'inci maddesine yapılan görevlendirmede, hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle 1 yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilmektedir.

375 sayılı KHK Ek Madde 25 kapsamında yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği ile yapılan düzenlemede, belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının, bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamayacağı belirtilmiştir.

Tüm bu mevzuat birlikte değerlendirildiğinde, memurların görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç (657/Madde 28) olmak üzere, belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 70'inci maddesi gereği kurdukları şirketlere, bu şirketlerin kamu kurum ve kuruluşu, mahalli idare kapsamında olmayan kuruluş olmaması, özel hukuk hükümlerine tabi bir kuruluş olması nedenleriyle geçici görevlendirilebilmelerinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Bu yönde Sayıştay Kararı da bulunmaktadır (Yılı: 2009, Dairesi: 8, Dosya No: 35870, Tutanak No: 40154, Tutanak Tarihi: 17.03.2015).

MEMURLAR.NET

SENDİKA HABERLERİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER