SON EKLENENLER

Yabancı Dil Tazminatı Kimlere Hangi Şartlarda Ödenir?

Bu yazımızda, kamu görevlilerine yabancı dil tazminatının ödenme usul ve esasları, geçerlilik süresi, hangi kamu görevlilerine ödeneceği gibi hususlar açıklanacaktır.
18 Eylül 2023 17:37

Bilindiği üzere, yabancı dil tazminatı ödenmesinin dayanağı, 375 sayılı KHK'nın 2 nci maddesi, 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 11/4/1997 tarihli Başbakan onayıyla yürürlüğe giren Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslardır.

Söz konusu hükümler incelendiğinde, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) başarılı olanlara yabancı dil tazminatının ödenmesiyle ilgili şu hususlar dikkate alınmaktadır:

- Tazminatın kapsamına, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil) girmektedir.

- (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilecektir.

- Memur aylık katsayısı toplu sözleşmede belirlenen hüküm çerçevesinde 2023 yılının ikinci altı ayında 0,509796 şeklinde hesaplanmaktadır. Yabancı dil tazminatı alabilmek için en az (C) seviyesinde yani 70 puan alınmış olması gereklidir.

- (A) seviyesi, yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılanlar için, 96-100 puan ve 90-95 puan şeklinde ayrıma tabi tutulmuş olup sırasıyla 1200 ve 900 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında ödeneceği hükme bağlanmıştır. (611,75 TL ve 458,8 TL) Kurumlarınca yabancı dil bilgisinden (A) seviyesi ise alınan puan fark etmeksizin, 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutar olarak belirlenmiştir (382,3 TL)

- (B) seviyesi, kurumlarınca yabancı dil bilgisinden yararlanılacaklar için 600 gösterge rakamının, yabancı dil bilgisinden yararlanılmayan personel için ise 500 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpımı tutarında belirlenmiştir. Sırasıyla 305,8 TL ve 254,8 TL şeklindedir.

- (C) seviyesinde, dil bilgisinden yararlanılacak personele 300, diğerlerine 250 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar belirlenmiştir. Sırasıyla 152,9 TL ve 127,4 TL dir.

- Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda sınava girmeyenlerin dil seviyesi bir alt seviyeye inecektir. (C) düzeyinde tazminat alanlarınsa tazminatı kesilecektir.

- Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara en yüksek seviye esas alınarak tazminat ödenecektir.

- Farklı diller için, seviye (A,B,C) esas alınarak birden fazla tazminat ödemesi yapılabilmektedir.

- Yabancı dil tazminatı, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerine verilebilmektedir.

- Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

- Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.

- Yabancı dil tazminatından sadece damga vergisi kesilir. Ayrıca başka bir vergi ve kesinti yapılmayacaktır.

MEMURLAR.NET

SENDİKA HABERLERİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER